راهنمای استفاده از ماژول phpدانلود ماژول از گیت‌هاب: Download

برای انجام تراکنش در سایت ابتدا می بایست در سایت ثبت نام کرده و یک درگاه ایجاد کنید ، با ایجاد درگاه و دریافت شماره API می توانید تراکنش خود را به صورت زیر انجام دهید.برای استفاده از کلاس Upal ابتدا باید فایل Upal.php را include کنید.
include_once 'Upal.php';
و به صورت زیر عمل کنید

گام اول: ارسال درخواست

    $upal = new Upal($gateway_api, $gateway_id, $redirect_url); 
    $upal->transaction($amount,$description);

    $rand=$upal->getRand(); // این مقدار باید برای مرحله بعد ذخیره شود
  


gateway_id

شماره id درگاه که پس از ثبت نام در سایت و ایجاد درگاه جدید دریافت میکنید

amount

مقدار مبلغ تراکنش به ریال

description

شرح تراکنش (اختیاری)

rand

یک رشته 16 کارکتری اتفاقی است که برای تایید پرداخت در مرحله بعد ضروری است.

redirect_url

آدرس URL برای بازگشت و تائید اعتبار که پس از پرداخت مبلغ توسط سیستم شتاب به این آدرس باز میگرددگام دوم : بازگشت از بانک و تایید پرداختدریافت اطلاعات و چک امنیتی تراکنش در این مرحله انجام میشود.

گام 2 که مرحله پایانی می باشد به آدرسی که در گام 1 (redirect_url) وارد کردید منتقل می شود
در این مرحله برای اعتبارسنجی پرداخت به صورت زیر عمل میکنیم:
      $upal = new Upal($gateway_api, $gateway_id);
      
      if ($upal->checkPayment($_GET, $amount, $rand))
        echo "OK";
      else
        echo "OH NO";
    


توضیحات مقادیر:

gateway_id


شماره id درگاه که پس از ثبت نام در سایت و ایجاد درگاه جدید دریافت میکنید .

amount


مقدار مبلغ تراکنش به ریال

gateway_api


API درگاه که پس از ایجاد درگاه در سایت دریافت خواهید کرد ، شامل رشته ای کد شده که طول آن 32 کارکتر می باشد

rand


یک رشته 16 کاراکتری که در مرحله یک ذخیره کرده بودید
نکته : این رشته برای اعتبار سنجی از آدرس برگشتی می باشد که صحت داده ها را تعیین می کند.

مثال PHP :با فرض اینکه برای مرحله یک از فایلی به نام step1.php و برای مرحله دو از فایلی با نام step2.php استفاده کرده باشید به صورت زیر عمل میکنیم
ارسال به درگاه :
step1.php
    include_one 'Upal.php';
    $upal = new Upal($gateway_api, $gateway_id, $redirect_url); 
    $upal->transaction(1000);

    //این مقدار را به همراه اطلاعات خریدار و مبلغ پرداخت در پایگاه داده ذخیره کنید
    $rand = $upal->getRand()); 
  

دریافت از درگاه :
بازگشت از درگاه به لینک وارد شده در redirect_url به همراه مقدار valid
http://youdomain.com/step2.php?trans_id=3234&valid=kivH309s38nks813945u39u12usofxh5
    include_one 'Upal.php';
    $upal = new Upal($gateway_api, $gateway_id); 

    //مقادیر ذخیره شده در مرحله یک را از پایگاه داده بازیابی کنید
    if ($upal->checkPayment($_GET, 1000, $rand))
      echo "OK";
    else
      echo "ERROR";
  

دانلود ماژول از گیت‌هاب: Download