کارمزد

به اطلاع تمامی کابران می رساند به تصمیم مدیریت سایت کارمزد تمامی درگاه ها یک درصد تعیین شده است .