آپدیت جدید یوپال

آپدیت جدید یوپال بر روی سایت پیاده سازی شد .
لیست تغییرات :

  • اضافه شدن امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی تراکنش
    اضافه شدن امکان ارسال ایمیل اطلاع رسانی تراکنش ها
    اضافه شدن نام پرداخت کننده ، در لیست تراکنش ها برای پرداخت میهمان

منتظر تغییرات جدید باشید .